שותפים-משרדי ממשלה
misrad hachinuch.bmp

משרד החינוך הוא משרד ממשלתי שאחראי על החינוך בישראל.

משרד החינוך

misrad harevacha.bmp 
משרד הרווחה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים מטפל בילדים בסיכון, במשפחות נזקקות, בקשישים, באנשים בעלי מוגבלויות פיזיות ובאנשים בעלי מוגבלויות שכליות.
יעדי משרד הרווחה : להגן, לסייע, לשקם ולהעצים כל אדם, משפחה וקהילה הנתונים בסיכון ובסכנה, משבר זמני או מתמשך, המתקשים למצות את יכולתם עקב מוגבלות, עוני והדרה, סטייה חברתית, קשיי תפקוד, אבטלה, אפליה, ניצול או פגיעה.

 
misrad habitachon.bmp

משרד הביטחון הוא הגוף האמון מטעם ממשלת ישראל על ביטחונה של מדינת ישראל.  באחריותו של משרד זה נכללים בין היתר צה"ל והתעשיות הביטחוניות הממשלתיות.

משרד הבטחון

Ministry of Justice.jpg 

משרד המשפטים אחראי על ארגון מערכת בתי המשפט בישראל, הכנת נוסח לרוב הצעות החקיקה לכנסת, ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדי הממשלה ואכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית

משרד המשפטים

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT