מבית חינוך לקהילה חינוכית
ייעודה העיקרי של התכנית הוא הרחבת גבולות המעורבות והמחויבות של בית החינוך להוויית החיים של התלמיד גם בהיותו מחוץ למסגרת הלימודית - אל עבר המעגל המשפחתי והקהילתי . במסגרת התכנית מפתחים מוסדות החינוך ברשת אמי"ת, שיתופי פעולה אקטיביים עם משפחות התלמידים ועם קהילת בית הספר וסביבתה, וכך מעודדים דיאלוג הדדי ומפרה בין השותפים לתהליך, שמתבטא בפועל בהגברת תחושת שייכות, מחויבות, שותפות ומעורבות קהילתית של תלמידי הרשת.

kehilla vemishpacha.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT