התחדשות פדגוגית טכנולוגית

תכנית אסטרטגית המיושמת באופן הדרגתי בכל מוסדות החינוך ברשת אמי"ת, במסגרתה מותאמים תהליכי החינוך הקיימים כיום במוסדות החינוך השונים לדרישות המאה ה21.
התהליך מחייב שינוי בתפיסת התרבות הארגונית  של ביה"ס והינתקות מכבלי התפיסה החינוכית המסורתית. המודל החינוכי החדש מקדם מצוינות מדעית טכנולוגית אקדמית אשר יעניק לבוגרי התכנית יתרון תחרותי בשוק המדע המחקר והטכנולוגיה העולמי.
התהליך כולל : שינוי בתהליכי ההוראה במקצועות הלימוד השונים, השבחת כישורי סגל ההובלה וההוראה בביה"ס, וכן נגישות אופטימלית של התלמידים לידע ולאמצעים הטכנולוגיים המתקדמים והחדשניים ביותר בתחומים אלה.

ATTI.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT