תכנית 80 למצוינות בבגרות

תכנית 80 מטרתה היא להעלות את שיעור הזכאים לתעודת בגרות לכלל 80% זכאים (לפחות) בכל אחד ממוסדות החינוך של הרשת.  התכנית פותחה ע"י רשת אמי"ת כמודל פדגוגי, ויושמה לראשונה לפני כ-6 שנים באופן הדרגתי בכל בתי החינוך של אמי"ת.

בזכות יישום התכנית עלה שיעור הזכאות לבגרות ברשת אמי"ת מ- 66% בשנת תשס"ז ל- 75% זכאות לבגרות בשנת הלמודים תשע"א (לעומת ממוצע ארצי של  54% זכאות לבגרות - ע"פ נתוני משרד החינוך). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT