איסורים מן התורה
"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור: שדך לא תזרע,  וכרמך לא תזמור (לא תקצץ את ענפי הגפן, כדי שיצמיחו ענפים טובים), את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שבת שבתון יהיה לארץ".​​​
​​​
לפי פסוקים אלוכתבו מתחת לתמונות המתאימות את ארבעת האסורים מן התורה בשנת שמיטה. (זריעה וזמירה,קצירה ובצירה)​
​​

​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT