איסור ספיחין

אֵת סְפִיחַ קְצִירְךָ לֹא תִקְצוֹר וְאֶת-עִנְּבֵי נְזִירֶךָ לֹא תִבְצֹר שְׁנַת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ:

לפניכם שתי תמונות של קציר תבואה: האחת - קציר ידני וקדום, והשנייה - קציר מודרני ממוכן, באמצעות הקומביין המשוכלל.

Harvesting.jpg harvesting2.jpg
 ​
גם בקציר הידני,  וגם בקציר ממונע, חומקות שיבולים בודדות. 

גרגרי התבואה האלה נבלעים באדמה, ומצמיחים שיבולי תבואה לשנה הבאה. 
שיבולי תבואה אלו גדלים בלא שזרעו אותם במתכוון. 
לגידולים אלה קוראים ספיחין.

ספיחי שביעית: גידולים הצומחים מאליהם בשנה השביעית אסורים באכילה מגזירה בגלל שאנשים היו זורעים וטוענים שהתוצרת צמחה מאליה. 
גזירת הספיחים אינה חלה על צמחים שלא נוהגים לזרוע אותם וגם לא על פירות האילן 

(שביעית פרק ט' משנה א').​​

1. מהו "ספיח"?
פרח ריחני.
צמח שגדל מעצמו .
שיח קטן דוקרני.
כל התשובות נכונות.

2. מדוע גזרו חכמים על ספיחין ?
כי דאגו לאוכל לעניים.
כדי שיהיה מה לאכול לכל העם.
מפני עוברי עבירה שזרעו שדותיהם בלילה ואחר-כך אמרו: הצמחים גדלו מעצמם.
כדי שהגנבים לא יגנבו אותם לעצמם.

3. מה גזרו החכמים על ה"ספיחין"?
הם גזרו שכל הספיחין - אסורים באכילה.
הם גזרו שכל הספיחין - מותרים באכילה.
הם גזרו שכל הספיחין מותרים באכילה, מן התורה.
הם גזרו שהספיחין אסורים בהנאה אבל מותרים באכילה.

​​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT