איסורים מדרבנן

כדי ששנת השמיטה תהיה "שבת הארץ" שלמה ומושלמת אסרו הרבנים עבודות נוספות בשדה ובאילן בשנת השמיטה. 
הם אמרו: כל עבודה שנעשית כדי שהצמחים יהיו חזקים יותר ומשובחים, אסורה בשמיטה. 
כל מלאכה שעושים אותה כדי שהצמחים לא ייבלו ולא ימותו, מותר לעשותה בשמיטה.
בקצרה:  לקיים את הצומח מותר.  לחזק את הצומח ולהשביחו אסור.

האם לאיריס מותר להשקות את הגינה שלה בשמיטה?

​​​
watering.jpg
לאיריס יש גינה יפיפייה ומטופחת. 
כל השנה היא משקיעה ומטפחת את הצמחים שבגינתה.
1. כיצד עליה להשקות את הצמחים שבגינה שלה בשנת השמיטה?  
להשקותם בשמיטה רק מה ש"ישתו" מהגשמים.  
מותר להשקותם כרגיל, כיון שהם פרחים ולא פירות.
מותר להשקותם מעט כדי שלא ימותו .  
מותר להשקותם הרבה כדי שיפרחו וישביחו.
​​
2. כיצד יתכן שמלאכה שאסורה מדרבנן - תהיה מותרת?
אם מטרת המלאכה להשביח את האילן -מותר.
אם מטרת המלאכה לקיים את האילן - מותר .
אם הוא עושה אותה בשינוי - מותר.
כל התשובות נכונות.​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT