לראובן היו שלשה בעלי חוב בשנת השמיטה תשס"א, כמפורט להלן:
(א) אדם א' היה חייב לראובן כסף על מצרכים שקנה בחנותו.
(ב) אדם ב' היה חייב לראובן כסף על שהתקין מזגן בביתו.
(ג) ראובן נתן לאדם ג' הלוואה, שזמן פירעונה יחול בראש חודש אלול תשס"א.

 1. איזה חוב תשמוט שנת השמיטה, ואיזה חוב היא לא תשמוט?
שנת השמיטה תשמוט רק את החוב של ההלוואה שלקח אדם ג' ולא את חובם של א' וב'.
שמיטת כספים משמטת רק הלוואה ולא קניות בהקפה, לכן לא ישמט חובו של אדם א'.
השמיטה אינה משמטת תשלום כשכר עבודה ולכן לא ישמט חובו של אדם ב'.
מאחר ופירעון ההלוואה חל לפני סוף שנת השמיטה, הרי בסוף השנה החוב נשמט ואין לגבותו משום "לא יגוש". 
    לפיכך השביעית תשמוט חוב זה.

2.מה בא לפתור חוק הפְּרוֹזְבּוּל? למי הוא בא לעזור?