קראו שוב את ההלכה וכתבו מהי הסיבה לדעתכם למצוות ביעור פירות שביעית?