שבת לה`
 ​"כי תבאו אל-הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה'.
 שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה. 
 
ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' ...
 שנת שבתון יהיה לארץ."
   
(ויקרא כה',א'-ה')
  
יום השבת היא היום שבו יהודים יוצאים מסדר הימים הרגיל, משאירים את העבודה בצד, ועושים דברים אחרים, דברים שבכל ימי השבוע אין זמן לעשות אותם.
 
מדוע? כי כשהקב"ה ברא את העולם הוא עשה זאת בשישה ימים וביום השביעי נח ממלאכתו. בזה שאנו עושים כך בכל שבוע מחדש , עמלים כל השבוע ובשביעי נחים, אנו נדמים לקב"ה ומעידים על אמונתנו בכך שהקב"ה ברא את העולם.
  
כמו השבת בשבוע כך "שבת הארץ" אחרי שש שנים של עשייה וריצה, יצירה כלכלית ובנייה חומרית. 
 
אי אפשר להסתפק רק בשבת השבועית. במשך שנה שלמה מתנתק החקלאי מעבודתו, משעבודו לאדמה, ומתעלה בעולם של לימוד תורה ורוח.
 
היום השביעי, שבת, הוא החביב בין הימים, והשמיטה, השנה השביעית, היא החביבה בין השנים. 
 
שבת ושמיטה דומות זו לזו. ​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​
​​​
 
 
 
 
​​
אתם מוזמנים לצפות בהרצאה "ההבדל בין שבת לשמיטה"​ של הרה"ג יעקב אריאל​ (47 דקות) באתר ישיבה

שבת לה'
 - חיזוק האמונה בה'
 
קראו את הדו שיח הבא עם התלמיד/ה שיושב לידכם(אחד בתפקיד ישראל ואחד בתפקיד אבי.)
 
אבי: לא יאומן! אני קונה קרקע במיטב כספי - ואוסרים עלי לעבדה או לסחור ביבולה - במשך שנה שלמה!
ישראל: למה "לא יאומן"! וכי בשבוע רגיל המצב שונה? 
        שישה ימים עובדים, מתקנים את העולם - ופתאום יום שלם שבתון!
אבי: שם זה יותר מובן, השבת היא "זכר למעשה בראשית". 
        הרי ה' שבת יום בשבוע, ואני זוכר זאת על ידי כך שגם אני שובת יום בשבוע, אך שנה שלמה! לא יאומן! 
ישראל: זה אותו עניין. הארץ אינה שלך, והעולם כולו נברא - לא רק ש"לא יאומן", 
        אלא כדי שתאמין, שתחזק את האמונה - יש גם "שבת שבתון לארץ, שבת לה"' (ויקרא כ"ה).
אבי: לא הבנתי, למה זה מחזק את האמונה!
ישראל: כי לא די לזכור שפעם נברא העולם, כאילו שמאז אנו מסתדרים לבד. 
        אנו מאמינים שה' מקיים את העולם כל הזמן, גם עכשיו. "המחדש בטובו כל יום תמיד מעשה בראשית".
אבי: מה הקשר?
ישראל: אם שנה שלמה אתה לא עובד את הקרקע, מניין תתפרנס? מה תאכל? 
        אתה מוכרח לחזק את אמונתך ולבטוח בה' שיפרנס אותך וידאג לצרכיך!
אבי: אני מבין ומאמין... שנה שלמה אני תלוי בה' ובטוח שידאג לי?
ישראל: לא! בשנה זאת אני זוכר 'שה' הוא הדואג לי - תמיד! 
        כפי שבשנת השמיטה - ברור לי שהכול ממנו, כך גם בשש השנים שאני עובד, 
        ונדמה לי שדאגתי לעצמי, עלי לזכור ולהאמין שגם אז, הכול ממנו! 
        צריך להתרגל להפסיק לחשוב שאני כל יכול, ולהאמין שהכול יונק מאדון הכול! קצת ענווה...
​​​​
שבת לה'- ללימוד תורה 
במצוות השמיטה בא לידי ביטוי הערך החינוכי הנעלה ביותר שהוא מצוות תלמוד תורה שאנו חייבים בה במשך כל השנה ככתוב בתורה  "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם".

ה"אבן עזרא" בטעמה של מצוות השמיטה כותב : "ראינו כי שנת השמיטה דומה לשבת, כי גם היא שביעית בשנים...  והנה השבת נתנה להבין מעשי השם ולהגות בתורתו.  כל ימי השבוע אדם מתעסק בצרכיו, והנה זה היום ראוי להתבודד ולשבות בעבור כבוד השם, ולא יתעסק לשוא אפילו בצרכיו שעברו.  
וכך כתב גם על הפסוק שנאמר בשמיטה  "ושבתה הארץ שבת לה' ". "וטעם 'שבת לה' - כיום השבת" .
 
שואל ה"אבן עזרא", מדוע התורה כתבה את תוספת המלים "שבת לה' " די אם היתה כותבת "ושבתה הארץ" בלבד?
אלא זה בא ללמד ששנת השמיטה היא כמו "שבת", כשם שהשבת מוקדשת כולה לה' , ללימוד תורה ולהתעלות רוחנית, כך גם שנת השמיטה תהיה "שבת לה' " ללימוד תורה ולהתעלות רוחנית.
​​
השמיטה ואני
  
 
7. ענו על הסקר:
​​
ב​איזה נושא רוחני תרצו להשקיע בשנת השמיטה הזו?
Trial License has expired!
Evaluation Version (© 2011 AMREIN ENGINEERING AG)
  
 הסבירו מדוע בחרתם דווקא בתחום הזה.
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT