קישורים
י)   ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה:
יא) והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך: 
     (שמות כ"ג)
​​​​​​​​​​​​
​​​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT