אהבת ארץ ישראל
"כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא כה,ב)
 
הקשר לארץ ישראל נמצא במצוות רבות מאוד. היהודי המתפלל עומד ופניו לכיוון ארץ ישראל. 
התפילה כוללת בקשה על החזרת העצמאות לישראל ובקשה על בניין ירושלים."כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא כה,ב). 
פסוק זה מלמד, כי חובת השמיטה היא רק בארץ ישראל

הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל 
הקשר הרוחני שבין ארץ ישראל לבין עם ישראל התחיל כבר מימי אברהם אבינו.  
עם כניסתו לארץ נגלה אליו הקב"ה ואמר לו: "לזרעך אתן את  הארץ הזאת". 
בשלב מאוחר יותר נתחזקה הבטחה זו בברית שנכרתה בין הקב"ה ובין אברהם. 
"ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר: לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת"(בראשית ט"ו, י"ח). 
קראו אודות הברית בין הבתרים  ו יציאת מצריים    וענו על השאלות:
 
מצוות התלויות בארץ
במצוות מיוחדות אלה מתבטא מעמדה המיוחד של ארץ ישראל. המצוות קשורות לעבודת הקרקע בארץ ישראל, ורובן קשורות לתמיכה סוציאלית הן כלפי העניים והן כלפי אנשי הרוח של העם המנועים מעבודה.

מצוות ישוב ארץ ישראל
זוהי המצווה לעלות לארץ ישראל ולגור בה. 
לפי דברי הרמב"ם, התורה מחייבת לעבד ולשמר את ארץ ישראל. 
חובה על האדם לגור בארץ ישראל וקיים אסור לרדת לחוץ לארץ.

מעשר
חוקי התורה מחייבים להפריש עשירית מן היבול השנתי ומן החי (בהמות שנולדו במשך השנה). חלק עשירי זה נקרא בלשון המקרא: מעשר
במקרא נזכרים סוגים שונים של מעשרות, שהיו ניתנים ללוויים או לעניים - או שנאכלו בירושלים בידי הבעלים

שמיטה
בשנה השביעית אסור לעשות כל עבודת אדמה, כולל זריעה, טיפול בצמחים לשם השבחתם וקצירה בדרך רגילה. 
פירות הארץ מופקרים לכל מי שרוצה בהם, ואסור לקטוף  אותם בדרך הרגילה ולמכרם.


 
שמיטה - למה דווקא בארץ ישראל?
 
משה היה א​דם עשיר. הוא צבר במשך השנים רכוש רב. היו לו שתי מכוניות ודירת פאר, מספר פרדסים המניבים יבול רב ומניות יקרות בתעשיות שונות. הוא היה סוחר גדול, מכר קרקעות וקנה בתים, סחר במניות והשקיע בתחומים שונים. 
אך דבר אחד הפריע לו. השמיטה נמשכת שנה שלמה, ובמהלכה הוא לא יוכל ליהנות מהפרדסים שלו, לסחור בפירות שהוא גידל, להרוויח כסף מההצלחה שלו. זה עיצבן אותו מאד...!
 
משה, עצור והקשב טוב!
 
החושב שארץ ישראל היא רק פריט נוסף ברכושו שלו, דווקא לו השמיטה עוזרת להתחנך להכרה בערכה העצמי של הארץ הזאת. הארץ מיוחדת לא רק כי אנו במקרה גרים כאן, אלא זוהי ארץ שאליה עלינו - מפני שהייתה מיוחדת! בשנה זו אפילו פירותיה קדושים וראויים ליחס מיוחד.

ארץ ישראל היא ארץ מיוחדת - ולה מצוות מיוחדות המבטאות את ייחודה.
​זוהי ארץ שאנו יכולים לקיים מצוות רבות רק כשאנו יושבים בה.

​​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT