דילמה
במשך השנה אתם קונים ירקות בסופרמרקט השכונתי. לפני ראש השנה של שנת השמיטה הסבה את תשומת לבכם מודעה שנתלתה  על לוח המודעות העירוני, ובה כתוב:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
לכל תושבי העיר
 
ברצוננו להסב את תשומת לבכם כי הירקות הנמכרים בסופרמרקט השכונתי, מסתמכים על היתר המכירה של הרבנות הראשית .
מצוות השמיטה מצווה חשובה ומרכזית היא. 
אנו קוראים לכל בני התורה לקנות פירות וירקות רק בחנויות ירקות ששם נמכרת סחורה שלא גודלה ע"י יהודים, ולפיכך היא מותרת בשנת השמיטה.
 
על החתום
ועד שומרי התורה בעיר​​
מה תעשה?​
האם תעבור לקנות ירקות ופירות אצל הירקן שמוכר גידולי נוכרים?
Trial License has expired!
Evaluation Version (© 2011 AMREIN ENGINEERING AG)
​​
ה​יתר מכירה
הקושי בהפסקת עבודת האדמה בשביעית עורר את הרבנים לחפש דרכים להקל על האיסור. 
אחת הדרכים היא למכור את האדמות לנכרי .
אדמות השייכות לנכרי אין בהם קדושת ארץ ישראל וקדושת שביעית, 
ולכן אפשר לעבד שדות אלה (במלאכות האסורות מדרבנן) ולאכול את הפירות  שעלו באדמות אלה.
 
​שיקולים בעד ונגד היתר המכיר​ה :
​​
ציין שני שיקולים שהם מרכזיים בבחירתך, מתוך השיקולים הבאים
1. השמיטה היא מצוות התלויות בארץ והיתר מכירה הינו ערמה למצוה.

2. במצוות השמיטה טמונים ערכים חברתיים של עזרה לזולת ושאיפה לצדק חברתי

3. מכירת הקרקע לנוכרי אסורה שהרי כתוב: לא תחנם .(דברים ז', ב')

4 מכירת הקרקע לנוכרי לא מפקיעה את קדושת הארץ, ולפיכך לא פותרת את בעית
        השימוש בירקות ופירות שגודלו בשנת השמיטה בארץ   .      

5.סיוע למפעל הציוני על-ידי אי תלות בגורמים זרים ומניעת אבטלה .

6.לדעת רוב הפוסקים מצוות השמיטה בימינו היא מדרבנן ולא מדאורייתא .

7.מאחר שהחקלאות חיונית לכלכלת המדינה יש לסמוך על היתר המכירה.

8. היתר המכירה הוא הוראת שעה שניתנה בשל הרצון להמשיך במצוות יישוב ארץ ישראל .         

9. הרבנות הראשית עומדת מאחורי היתר המכירה והיא מהווה עבורי סמכות הילכתית.          

10.מחירי ירקות של "היתר מכירה" נמוכים בהרבה מירקות של נכרים.

11."לא תחנם" קניית ירקות מנכרים מחזקת את מעמדם בארץ וזהו גם איסור .
​​​
​למי שענה כן ויעבור לקנות מגידולי נוכרים
למי שענה לא ונשאר לקנות ירקות מהיתר מכירה​​
אספקת הירקות לסופרמרקט מתבצעת על ידי מושבי הסביבה. כחודש אחרי תחילת שנת השמיטה, מתפרסמת מודעה
חודש לאחר תחילת שנת השמיטה הופיעה מודעה נרגשת במקומון שפורסמה ע"י הרב השכונתי
תושבים יקרים!
 
מאז תחילת שנת השמיטה ירד היקף המכירות של הירקות
בסופרמרקט באופן משמעותי, בגלל לקוחות קבועים
שעברו לקנות בחנות ירקות ,המוכרת גידולי נוכרים.
הסופרמרקט קונה פחות ירקות ממושבי האזור
והם נקלעו לחובות וקשיים.
 
עד מתי ימשך המצב?
האם תמשיכו לפגוע בחקלאי האזור ובפרנסתם?
האם לא תעזרו למשפחות במצוקה שאינן מצליחות
להתפרנס עוד?
 
אנו קוראים לכם לשוב ולקנות בסופרמרקט כמו בימים ימימה.
 
על החתום
איגוד המושבים
תושבים יקרים,
עד מתי תקלו ראש במצוות תורתנו הקדושה. 
מדוע אינכם מקיי​​מים את מצוות השמיטה כהלכתה?
 
בראשית הישוב העברי, מרבית האוכלוסיה התפרנסו מחקלאות. לפיכך, באותה תקופה היתר המכירה של הרב קוק היה בבחינת הצלת נפשות. 
כיום שהכלכלה מבוססת, ופחות מ- 3% מהאוכלוסיה מתפרנסת מחקלאות מהי ההצדקה בעצם להמשיך לסמוך על היתר המכירה?
קיימו את מצוות השביעית כהלכתה וקנו רק גידולי נוכרים.
 
רב השכונה
 
 
 
 
האם הטיעון במודעה שכנע אותך לשוב לקנות ירקות ופרות של "היתר מכירה"? ניתן להצביע פעם אחת בלבד!
Trial License has expired!
Evaluation Version (© 2011 AMREIN ENGINEERING AG)
​​​​​
vegetables1.jpg
 
​​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT