הדאגה לעני
"וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְ​לָהּ לְךָ, לַעֲבָדְךָ וְלַאֲמָתְךָ וְלִשְׂכירְךָ וְלַתּוֹשָׁבִים הַגָּרִים עִמְּךָ" (ויקרא כה', ו')
​​​​​​​​​
לחוש את העני​
בואו ונחשוב לרגע מה עובר על אדם שעמל כל חייו, התעשר ויש לו כרמים ופרדסים והוא נאלץ לפי צו הלכתי להפקיר אותם בשנת השמיטה. 
הוא פותח את שערי הכרם והפרדס, תולה שלט גדול ועליו כתוב המילה "הפקר". 
כל מי שרוצה, שכניו, עובדיו, חבריו, אויביו.. יכול להיכנס, לאסוף לעצמו פירות, ענבים, ולקחת לביתו. 
אסור לו למכור את הפירות שלו, אסור לו לזרוע, לקצור, לדאוג שבשנה הבאה יהיה יבול. 
הוא לא יכול לעשות דבר! רק לגשת, כמו כל שאר בית ישראל, לכרמים ולפרדסים (שלו עצמו!) ולקחת לבני ביתו את מה שהם זקוקים לאכול.
הוא ודאי דואג מאד! מה יהיה ??? איך אתפרנס??? אולי אפול מכל נכסי??? קשה לו....

זה בדיוק מה שאומר לנו הילקוט מעם לועז לפרשת משפטים "והטעם של מצוות השמיטה… כדי שידע העשיר כמה צער יש לו לעני שחייו תלויים לו מנגד בכל עת ובכל שעה… ותמיד הוא נע ונד וחושב: מהיכן אמצא לחמי לאשתי ולבני…כדי שהעשיר יצטער ויחשוב: מאחר שא​יני זורע ואיני קוצר כיצד אתפרנס בשנה השביעית?..."

3. מה ישתנה לדעתכם בהתנהגות של העשיר כלפי העני בשנה לאחר שנת השמיטה?

למה ה' לא דואג לעניים?
במסכת בבא בתרא דף י' עמ' א' מסופר על ויכוח בין רבי עקיבא לנציב רומי ששלט על היהודים בארץ ישראל אחר חורבן הבית. שמו של הנציב היה טורנוסרופוס.
שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא :
"אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם" ?
4. מה לדעתכם הייתה תשובתו של רבי עקיבא ?
 קראו את המשך הדיון וענו. 
5. מה ענה רבי עקיבא, האם עלינו לדאוג לעני כי כך ציווה לנו ה'? 

צדקה - הדאגה לעני ביהדות
מצוות 
צדקה לעני נמנית בין רמ"ח מצוות עשה שבתורה, שנאמר נתן תתן לו, (דברים ט"ו)
ו"חייבים אנו להזהר במצווה זו יותר מכל מצוות עשה" (רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"י ה"א) מוסד הצדקה קיים ועומד בישראל מאז היותנו לעם, ומידת החסד נמנית לכל צורותיה כאחד מסימני ההיכר של העם היהודי, כרחמנים וגומלי חסדים.
 
מצוות.png 
 
 6.בחרו באחת מהמצוות שבטבלה  וספרו איך מקיימים מצווה זו בקהילה/משפחה שלכם?

7. מדוע לדעתכם נעשה ניסיון ביהדות למנוע מאדם להגיע למצב שהוא יצטרך לבקש תרומה או עזרה מאחרים? 

"שמונה מעלות בצדקה" לרמב"ם
עצם מתן הצדקה הוא דבר חשוב, אך הדרך שבה נעשה הדבר חשובה לא פחות: 
צְדָקָה הניתנת ברוֹחַב לב ובשמחה - רצוּיָה יותר מזו הניתנת מתוך חובה, או בכעס,
וכמובן שעדיף מתן בסתר על פני מתן צדקה בגלוי. 
הרמב"ם עסק בסוגיית הנתינה במורשת היהודית ודירג שמונה רמות שונות של נתינה לאחר.  
(הלכות מתנות עניים, פ"י, הלכות ז-יד)​
​​​
11. זַהוּ בסביבתכם הקרובה ארגונים/עמותות/מוסדות שמסייעים לנזקקים? 

 

12. באילו דרכים ארגונים/עמותות/מוסדות אלו מסייעים לנזקקים? 
 
 
מהלכה למעשה
13. האם אתם יכולים לזהות בסביבה הקרובה שלכם מצבים שבהם מתגלים נזקקים?

14. באילו דרכים אפשר לסייע לאותם נזקקים? מדוע?

15. לְמַה  אתם זקוקים כדי לסייע להם? את מי עליכם לשתף בהחלטה? מדוע?


Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT