אחריות לקרקע
"שבת שבתון תתנו לארץ" 
"ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטה"
 (רמב"ם, טעמי שמיטה, מו"נ ח"ג, פל"ט).
 
שתתחזק הארץ
​​
במה שונה הטעם שהרמב"ם נותן לשנת השמיטה לשאר הטעמים שלמדנו?
שאר הטעמים מדברים על סיבות רוחניות וחברתיות -  הרמב"ם נותן טעם פיזי. "כדי שהאדמה תתחזק"
 
לא להרוס - למען הדורות הבאים...
"בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה, מעשי כמה נעים ומשובחין הם, וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי. תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך" מדרש (קהלת רבה פרק ט') 
    היעזרו באתר איכות הסביבה של אמית
 

ליצור ולטפח - למען הדורות הבאים
חוני המעגל והזקן
יום אחד הלך חוני המעגל בדרך וראה איש אחד נוטע עץ חרוב. 
אמר לו חוני: "לאחר כמה שנים מצמיח חרוב פירותיו?" 
אמר לו: "שבעים שנה", 
אמר לו: "כסבור אתה שתחיה עוד שבעים שנה?" 
אמר לו: "ואני, עולם חרב מצאתי? - כמו ששתלו אבותיי עבורי, כך שותל אני גם כן לבני" 
(מדרש תהילים, מזמור קכ"ו)
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT