1. בחרו כותרת אחת 1-2-3-4-5

2. איזה תחושות מעוררת בכם הכותרת?
   זעזוע אדישות אכפתיות ציניות...  אחר
3. כיצד נוצרה לדעתכם הבעיה?

4. כיצד ניתן לדעתכם לפתור את הבעיה?

5. כיצד אתם כבני נוער יכולים לבטא את הערבות ההדדית והמעורבות החברתית שלכם
    לשיפור ה"צדק החברתי" בחברה שלנו כיום?

6. אילו מרעיונות השמיטה והיובל ראוי לדעתכם שיתקיימו בימינו?

7. מדוע?

8. אלו מהם מתקיימים בכל מיני צורות בקהילתכם? במדינה?
  
גמ"חקמחא דפסחאביטוח לאומי יד שרה... אחר