5. מה אומר ה"אבן עזרא". למה מודגש ששמיטה הוא שבת לה'?
 
 

6. איזו פעילות רוחנית מיוחדת אתם נוהגים בביתכם?