3. למה כעס אבי בתחילת הדו-שיח?


4
. מה ענה לו אבי?