9. מהי הדרגה הכי גבוהה של מתן צדקה? 
 
 

10. אם נביט על מצוות שמיטה, באיזו רמה נמצא בעל הכרם והפרדס שמפקיר אותם בשנת השמיטה?