1. לפי הילקוט מעם לועז מה מרגיש העני?
עצבאי ודאותקנאהחשש מפני העתידכעסרוגזדאגה חוסר בטחון עצמי
2. מה מרגיש העשיר, בעל הכרמים והפרדסים בשנת השמיטה?
עצבאי ודאותקנאהחשש מפני העתיד כעסרוגזדאגהחוסר בטחון עצמי