1. האם אתם יודעים איפה זה קוממיות?



2. לפני כמה זמן אירע הסיפור?
שנה 

3. למה הפכו אנשי קוממיות ללעג של הציבור?

4. האם סוף הסיפור היה צפוי?
כן לא
 

5. הסבירו.



6. מה מלמד אותנו המקרה שהיה בעיר קוממיות?

אהבת ה'בטחון בה' גמילות חסדיםבל תשחית.