ספר בראשית
 
​פרשה PDF​ ​WORD פתוח לעריכה
​בראשית בראשית.pdfבראשית.pdf
​נח פרשת נח.pdfנח.pdf בראשית.DOCXנח.docx
​לך- לך סוגרים שבוע - פרשת לך-לך.pdfלך-לך.pdf סוגרים שבוע - פרשת לך-לך - קובץ פתוח.docxלך-לך.docx
​וירא סוגרים שבוע - פרשת וירא.pdfוירא.pdf סוגרים שבוע - פרשת וירא - קובץ פתוח.docxוירא.docx
חיי שרה​ סוגרים שבוע - פרשת חיי שרה  .pdfחיי שרה .pdf סוגרים שבוע - פרשת חיי שרה - קובץ פתוח.docxחיי שרה.docx
תולדות​ סוגרים שבוע - פרשת תולדות.pdfתולדות.pdf​
ויצא​ סוגרים שבוע - ויצא.pdfוי​צא.pdf סוגרים שבוע - ויצא - קובץ פתוח.docxויצא.docx​
​וישלח סוגרים שבוע - פרשת וישלח.pdfוישלח.pdf סוגרים שבוע - פרשת וישלח - קובץ פתוח.docxוישלח.docx​​​
וישב​ סוגרים שבוע - פרשת וישב .pdfוישב .pdf סוגרים שבוע - פרשת וישב - קובץ פתוח.docxוישב.docx
מקץ סוגרים שבוע - פרשת מקץ .pdfמקץ .pdf סוגרים שבוע - פרשת מקץ - קובץ פתוח.docxמקץ.docx
​ויגש סוגרים שבוע - פרשת ויגש .pdfויגש .pdf סוגרים שבוע - פרשת ויגש - קובץ פתוח.docxויגש.docx
ויחי​ סוגרים שבוע - פרשת ויחי .pdfויחי .pdf ​​​​סוגרים שבוע - פרשת ויחי - קובץ פתוח.docxויחי.docx
​​​​
​​
 
בראשית.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT