היקף העוני בישראל

ממדי העוני והפערים החברתיים 2011, דו"ח שנתי, המוסד לביטוח לאומי
שיעור העוני בישראל - הגדול בקרב המדינות המפותחות, הארץ
דו"ח העוני האלטרנטיבי, 2011 , ארגון לתת 

מהו היקף העוני?

היקף העוני בישראל
בכלל המשפחות בישראל: 19.9%
בקרב משפחות של יהודים: 15.3%
בקרב משפחות של לא-יהודים: 53.2%
בקרב משפחות עם מפרנס אחד: 23.6%
בקרב משפחות של קשישים: 19.6
בקרב משפחות חד-הוריות: 30.5%
בקרב ילדים: 26.6
 
מקור: מרכז אדוה עפ"י המוסד לביטוח לאומי, ממדי העוני והפערים החברתיים

המחאה החברתית של קיץ 2011
בקיץ 2001 היינו עדים להתגייסות ציבורית וחברתית חסרת תקדים בדרישה לכונן במדינת ישראל "צדק חברתי". 
מובילי המחאה החברתית הם, כך נראה, צעירים שלרוב אינם משתייכים לשכבות החלשות של החברה (אף כי גילויים של הזדהות הגיעו גם מאוכלוסייה זו), אלא מהשכבה החיונית לתפקודה התקין של כל חברה דמוקרטית – מעמד הביניים, אשר הגדרה סבירה שלו היא האוכלוסייה שנמנית עם העשירונים השלישי עד השמיני ועד בכלל. 
הגורמים למחאה הם כנראה מגוונים וכוללים גורמים כמו: יוקר המחיה בישראל בשנים האחרונות ובפרט התייקרות שירותי הדיור והירידה ביכולתם של צעירים לרכוש דירה; נתוני הצמיחה אשר לא באו לידי ביטוי בעלייה מקבילה בשכר שנותר ברמתו הריאלית לאורך העשור האחרון; עליית אי השוויון בהכנסות, בין היתר כתוצאה ממדיניות הפחתת המס והטבות מס שהיטיבו עם השכבות המבוססות; דפוסי העסקה בעייתיים ואי ציות לחוקי העבודה; עליית ההוצאה הפרטית על השירותים הציבוריים (חינוך, בריאות) ועוד.

מקור: 
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2010.pdf
​סקר
האם היקף העוני הפתיע אותך?

Trial License has expired!
Evaluation Version (© 2011 AMREIN ENGINEERING AG)
​​

 מהו שכר המינימום בארץ?
 לחץ כאן כדי לדעת מהו שכר המינימום בארץ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT