היגדים בנושא פנאי
"פנאי הוא אותו חלק מזמנו של הפרט, שבו הפרט חופשי ושבו הוא יכול לפעול מתוך חופש בחירה, ללא כפייה וללא התחייבות, על פי הבנתו ועל-פי נטיותיו. זהו זמן הניתן בידו לאחר סיפוק צרכי יסוד כמו אכילה, שינה, עבודה ומחויבות אישית וחברתית"

 

"פנאי זהו הלך נפש של הנאה וסיפוק מעצם הפעילות, משמעות והעשרה עצמית והרגשה של שחרור הנובעת מהבחירה החופשית".

 

"פנאי הוא חומר גלם של זמן אשר ניתן לניצול כחומר ביד היוצר אם להתפתחות ויצירה ואם לאלימות, התמכרות, הרס עצמי והרס החברה".

 

"פנאי הוא אורח חיים תוך מימוש חופש בחירה".

 

"פנאי - פרק הזמן הפנוי מעבודה, כשעבודה ופנאי נתפסים כמושגים מנוגדים ומשלימים זה את זה.
 (אנציקלופדיה למדעי החברה).

 

"פנאי  מצב בעל אופי פעילות ייחודי שלמשתתפים בפעילות מניעים שונים להצטרף אליה".

 

"פנאי - מסלול נוסף למימוש עצמי של התפתחות וביטוי היכולת הגלומה באדם".

 

"פנאי הינו נופש ושעשועים".

 

"פנאי- פסק זמן מחובות, ומקום להתנסות ב בחירה של חובות ורצונות.

 

"פנאי - רענון כוחות הגוף, הנפש והשכל".

 

"פנאי - מפלט מפני דאגות וקשיים, הפגת מתח ושחרור מלחצים".

 

"פנאי הוא כל מה שאני חווה".

 

"פנאי הוא הזמן היחיד שבו לפרט היכולת לבחור באופן מלא את תוכן פעילותו".

 

"פנאי - טווח הזמן אשר נותר לאדם לאחר מילוי כל חובותיו (כלכליות, דתיות, משפחתיות, חברתיות ואחרות)".

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT