מים
מקור המים העיקרי של ישראל הוא הכנרת.
ישנם מקורות משניים של מים עיליים ושל מי תהום.

מקורות המים העיליים הם:
אגן הכנרת (כולל ניצול בעמק החולה),ניצול שטפונות,מי ביוב(מושבים).

מקורות מי התהום הם:
אקויפר החוף,אקויפרים מקומיים בכרמל ובגליל וואקויפר ההר המרכזי.

מאזן המים של הכנרת
מקורות כניסת המים לכנרת הם : 
הירדן ויובליו-מקור עיקרי, גשם על פני המים ומעיינות ושטפונות בזרימה ישירה.
דרכי יציאות המים מהכנרת הם:
המוביל הארצי-ניצול עיקרי,התאדות ,ניצול אזורי והירדן הדרומי כולל תעלת המים המלוחים.

הביקוש למים בישראל
הביקוש למים צפוי לעלות ומכיון שההיצע לא יעלה צפויה בעיה של מחסור במים.
הפתרונות האפשריים לבעיה הם :
א. הגברת השימוש החוזר ומיחזור מים
ב. פתוח מקורות חדשים כגון התפלה.
ישנן הצעות להפרדת מערכת המים לשתי מערכות נפרדות:
מי שתייה, מים מושבים ומי שטפונות לחקלאות ותעשיה.
כבר היום ישנו שימוש במים מליחים בחקלאות והמגמה היא להגביר את השימוש בהם.
מדיניות החיסכון במים נועדה להאבק בבעית מחסור במים.
במסגרת זו צפוי שינוי היחס לחקלאות ואף צמצומה וכן שינוי

מדיניות מחירים
התפלה הוא מקור אידאלי לויסות מקורות מים שאיכותם נמוכה מהדרוש בתקן. כדי לאגור את המים המותפלים דרוש אוגר גדול. החיסרון העיקרי הוא שכיום המחיר עדיין יקר מאד.
ישנן הצעות לייבא מים לישראל, ושוב המחיר יקר.

הידעת כמה מים אנו צורכים?


Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT