יום ניקיון לאומי
יום הניקיון הלאומי מתקיים בישראל אחת לשנה, ביום שלישי האחרון של חודש אדר, ובשנה מעוברת - ביום שלישי האחרון של חודש אדר ב', כך נקבע בחוק  שמירת  הנקיון, התשמ"ד-1(המשרד לאיכות הסביבה)

יום ניקיון ארצי (סעיף 21)
א) השר יקבע יום ניקיון ארצי במטרה להגביר את המודעות בקרב הציבור לשמירה על הניקיון בשטחים הפתוחים והציבוריים ולהגנה על הסביבה; 
יום הניקיון הארצי יתקיים בכל שנה בחודש שלפני ט"ו בניסן.

ב) ביום הניקיון הארצי יקוימו ברחבי הארץ במחנות צה"ל, ברשויות 
המקומיות ובמוסדות החינוך פעולות חינוך והסברה בנושא שמירת הניקיון והגנה על הסביבה, לרבות בנושא מיחזור, שיכללו השתתפות בפעולות ניקיון מיוחדות. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT