מקצועות לימוד

האתר, המיועד למורים ולתלמידים, מביא בפניכם ריכוז של חומר לימודי בתחומי הדעת השונים.

ניתן להתנסות בו בשיעורים מתוקשבים וכחזרה על החומר הנלמד בכיתה.

אתרים חדשים:
גמרא
פיזיקה
הלכה מדע וטכנולוגיה


תכניות הלימודים בחטיבה העליונה בהלימה לשעות הוראה
מתמטיקה


פיזיקה

תנך ממ"ד

תושבע ממ"ד
 
מחשבת ישראל ממ"ד

אנגלית

ספרות ממ"ד

היטוריה ממ"ד

 

 

 

 

 

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT