מקצועות לימוד
האתר, המיועד למורים ולתלמידים, מביא בפניכם ריכוז של חומר לימודי בתחומי הדעת השונים.
ניתן להתנסות בו בשיעורים מתוקשבים וכחזרה על החומר הנלמד בכיתה.
האתר נמצא בימים אלה בתהליכי בנייה. 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT