מחקר חדשני על שילוב הTwitter בהוראת האנגלית
ד"ר מור דשן, סמנכ"ל מו"פ והערכה של רשת אמי"ת הציגה בכנס צ'ייס את מחקרה בתחום הלמידה וההוראה ברשתות החברתיות: "ציוצים בכיתה- שילוב טוויטר בהוראת האנגלית"

מחקר זה בחן את האינטראקציות שהתקיימו בכיתה אחת,  במסגרת שיעורי 
אנגלית,  שבהם שולב טוויטר לצורך יצירת תקשורת אוטנטית בין התלמידים ובין עצמם ועם המורה.

כחלק מהדרישות הלימודיות בקורס, התלמידות קיבלו משימות שונות כדוגמת דיווח מה הן עושות עכשיו, ותגובה על ידיעות שהעלתה המורה.  לתלמידות הועבר שאלון לפני תחילת התכנית והתבצע ניתוח של ה"ציוצים"  של הקבוצה.
​​​
מתוך ניתוח ה"ציוצים"  שכתבו התלמידות והמורה עולה, שהטוויטר מזמן תקשורת רב כיוונית בין כלל המשתתפות באופן שאיננו מתקיים בדרך כלל במסגרת שיעור בכיתה רגילה. בנוסף, נמצאה השפעה הן של הקשרים החברתיים שבין התלמידות והן של היקף העידוד של המורה על אינטנסיביות ההשתתפות בכתיבת "ציוצים". יחד עם זאת, לא נמצא שהשימוש בטוויטר תורם למימוש פוטנציאל הלמידה בכל מקום ובכל זמן.
 
מקור וקרדיט : ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי 

​​

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT