תפילות וקריאה בתורה

 

 
תפילות מיוחדות בחג הסוכות
הושענות - תפילה מיוחדת הנאמרת בסוף תפילת שחרית
מיד אחר ההלל או אחרי תפילת מוסף

 

קריאה בתורה

מגילת קהלת- בשבת של סוכות נוהגים לקרוא בבית הכנסת 
לפני קריאת התורה את מגילת קהלת 

מאמרים על ספר קהלת   
מקומו של קהלת, פרופ' משה ציפור   
הבל הבלים אמר קהלת, יהושע רוזנברג, דעת    

הושענא רבה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT