תפילות וקריאה בתורה
תפילות החג
 
תפילות חג השבועות זהות לתפילות "שלוש רגלים" שעמהם נמנה חג זה.
 
קריאת התורה - מעמד הר סיני
פרקים י"ט ו - כ' בספר שמות
במרכז קריאת התורה-עשרת הדברות.
 
ההפטרה- ספר יחזקאל פרק א' "מעשה המרכבה"
 
אקדמות
לפני קריאת התורה אומרים פיוט הנקרא "אקדמות"
שהוא מעין קבלת רשות לפתוח בתפילה.
הפיוט כתוב בארמית ומספר בשבחו של הבורא ובשבחם של ישראל.
מחבר הפיוט הוא רבי מאיר בן רבי יצחק נהוראי
שחי בימי רש"י בורמיזה ובמגנצה.
​​​

 

תקון ליל שבועות​
מפאת קיצורו של החג הנמשך יום אחד, צירפו את לילו ליומו
וכך היה ל"יומא אריכתא" (יום ארוך) נוהגים איפוא ,
להיות ערים כל הלילה ולקרוא ב"תקון לליל שבועות"
שהוא תמצית מהתורה שבכתב ומהתורה שבעל פה,
תקון זה נתחבר במאה ה-16 על ידי מקובלי צפת.
לפי ה"מגן אברהם"(סימן תצ"ד) הסיבה שערים כל הלילה היא:
כי בשעת מתן תורה ישראל היו ישנים כל הלילה והוצרך הקב"ה
להעירם לקבלת התורה לכן צריכים אנו לתקן זאת.

 

​בחנו את עצמכם

1.מה זה "אקדמות"?

תפילה הנאמרת לפני קריאת מגילת רות
דבר תורה שהרב מקדים לומר לפני קריאת התורה בשבועות
פיוט בלשון ארמית. שיר הכבוד שאומרים בקריאת התורה ליום א' של שבועות

 

2.מהו תיקון ליל שבועות?

תקנות לשמירה על סדרי חיים תקינים הנאמרות במוצאי חג השבועות
מנהג לפיו ערים כל ליל חג השבועות, עוסקים בתורה ואומרים "תיקון"
לפי חכמים תיקון העולם יושג על ידי תיקון האדם שישאר ער בליל שבועות​

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT