חודש סיון
​החודש השלישי - יציאת מצרים לפי מנין החודשים מניסן
החודש התשיעי - לפי מנין החודשים מתשרי
מזל החודש - תאומים
"מקור השם סיון -  משערים שמקור השם בשפה הבבלית  ,"סימנו" או "סיוונו
"פירוש השם הבבלי -  "עת להט החמה

א' סיון - באו בני ישראל למדבר סיני 
ו' סיון - חג השבועות וזמן מתן תורתנו 
ז' סיון - מת דוד המלך 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
באיזה תאריך חל חג השבועות?

א' סיון
 ו' סיון
 ו' ניסן
 ז' סיון​

​​

​​
 
​ ​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT