שבעת המינים
 "כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר.

ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון
ארץ זית שמן ודבש
ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם
לא תחסר כל בה."

 


שבעת גידולי שדה וכרם בהם נשתבחה ארץ ישראל
ושהם גופי מזונותיו של האדם.
1. חטה ושעורה(הדגן) - יצגו את יסוד הלחם.
2. הגפן התאנה והרימון-פרי מאכל.
    נוסף לזה ספקה הגפן את היין.
3. הזית את השמן.
4. התמר את הדבש
 
את שבעת המינים היו מעלים לירושלים
בחג הביכורים.         

 

 

 
 
​​
 
​ 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT