מנהגי החג
א. אכילת מאכלי חלב
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב - סמל לתורה שנמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך") 
פירוש נוסף - בהר סיני נדרשו בני ישראל, בין היתר, לשמור על דיני כשרות.
הם לא יכלו אפוא להשתמש עוד בכליהם הישנים, ונאלצו להסתפק במאכלי חלב בלבד.

הכנסו לקישורים הבאים ולמדו על מנהג אכילת מאכלי חלב בחג השבועות
מנהג אכילת מאכל חלב, יוסי פרקש, אתר דעת
למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות, אש התורה
אתר חגים

 

ענו על השאלות הבאות:

1. למה נהוג לאכול בחג השבועות מאכלי חלב ?

כי התורה נמשלה לחלב ולדבש
זכר לשתי הלחם שהקריבו בבית המקדש בחג השבועות
במעמד הר סיני ניתנו בין השאר גם דיני הכשרות. עד שישראל הכינו
    את עצמם לאכילת בשר הם אכלו מאכלי חלב
כל התשובות נכונות ​

 

ענו נכון/לא נכון:

2. הר סיני נקרא גם הר גבנונים ולכן נוהגים לאכול מאכלי גבינה

לא נכון נכון

3. אסור לאכול בשר בחג השבועות

לא נכון נכון

4. חלב בגימטריה שווה 40 - ומשה שהה בהר סיני 40 יום ו40 לילה

לא נכון נכון

5. גבינה בגימטריה שווה 70- ונוהגים לאכול מאכלי גבינה כי "70 פנים לתורה"

לא נכון נכון

 

מתכונים
מתכוני גבינה, משרד החינוך
אתר חגים 
מי הזיז את הגבינה שלי-אתר אש התורה
מתכוני חג השבועות, אתר חב"ד

 

​​ב. קישוט בירק
מנהג ותיק הוא בישראל לקשט את הבתים בחג השבועות בענפי ירק ובפרחים שונים.
בעיקר שוקדים לעטר את בית הכנסת בזרי ירק ולשטוח עשבים על רצפתו.
יש הנוהגים גם לזלף מי שושנים על המתפללים ולזרוק עלי ורד על ספרי התורה.
הריעב"ץ מבאר טעמו של מנהג זה:
"זכר למתן תורה שהיה בהר ירוק, כמו שכתוב:
אל ירעו אל מול ההר ההוא".

פרושים נוספים:
1. התורה משולה לעץ ("עץ חיים היא למחזיקים בה"), ולכן מקשטים את הבית בעצי נוי.
2. בעצרת נידונים על פירות האילן, ומשום כך תולים ירק.
3. ביום זה הושם משה בתיבה. הירק הוא תזכורת לקני הסוף, שגדלו על שפת היאור.
4. הירק הוא תזכורת לחג הביכורים.

6. למה נהוג בחג השבועות לקשט את הבית ואת בית הכנסת בפרחים ובענפים ירוקים? 

זכר לעשבים שהיו סביב הר סיני בשעת מתן תורה
זכר לביכורים שהיו מביאים לבית המקדש והיו מעטרים אותם בפרחים
     ובעלים
זכר לעובדה שבחג השבועות נידון העולם בדין שמים על פירות האילן,
     כלומר, האם יניבו האילנות פירות כראוי
כל התשובות נכונות ​ 
בשעה שעמדו לפני הר סיני ואמרו 

"כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" (שמות כד ז),

 

באותה שעה אמר להם הקב"ה:​

 

"דבש וחלב תחת לשונך
(שיר השירים ד: יא) .

(מדרש תנחומא פרשת כי תשא סימן ט)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT