מגילת רות
לפני קריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות על ארבעת פרקיה.
קיימים מספר טעמים לקריאת מגילת רות דוקא בחג השבועות:
א. מפני שכתוב בה "בתחילת קציר שעורים" והוא זמן הקציר.
ב. כי דוד המלך נולד וגם נפטר בחג השבועות.
  ומגילת רות מספרת ביחוסו של דוד שהוא צאצא של רות.
ג. לפי שקבלו ישראל את התורה נתגיירו ונכנסו תחת כנפי השכינה.
ד. רות המואבייה,  שעליה מסופר במגילה התגיירה, הצטרפה לעם ישראל 
    והתחייבה לאלוהי ישראל. 
    התנהגות זו מסמלת את חג מתן תורה.

הכנסו לאחד מן הקישורים הבאים, וענו לאחר מכן על השאלות והחידון. 


מדוע קוראים את מגילת רות בחג השבועות?

כשקבלו ישראל את התורה נתגיירו ונכנסו תחת כנפי השכינה
דוד המלך, שהוא צאצא של רות המואביה, נולד וגם נפטר בחג השבועות
התורה שזורה כולה במידת גמילות חסדים, וגם מגילת רות כולה מצטיינת בגמילות חסדים
כל התשובות נכונות


באיזו תקופה התרחשו האירועים במגילת רות?

בתקופת השופטים
בתקופת האבות
בתקופת המלכים
בתקופת בית המקדש השני

​​
 

אמר רבי זעירא:

מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר.

   ולמה נכתבה? ללמדך כמה
    שכר טוב לגומלי חסדים
       (רות רבה ב', ט"ו)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT