חג הקציר
"וְחַג הַקָּצִיר בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ אֲשֶׁר תִּזְרַע בַּשָּׂדֶה" (שמות כ"ג ט"ז)
"וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים"
(שמות לד')   

סוף קציר השעורה ותחילת קציר החיטה חל בתקופה הסמוכה לחג השבועות.
כשעלו לרגל לבית המקדש בשבועות, היה נערך בבית המקדש  טכס מיוחד של הקרבת שתי חלות מסולת חיטים, שנאכלו על ידי הכהנים.
לאחר הטכס אפשר היה לאכול מהתבואה החדשה שהבשילה.

ענו על השאלות הבאות:
1. ממה הכינו את קרבן שתי הלחם?

שעורה
חיטה
שבעת המינים
כבש

2. קרבן שתי הלחם מובא למקדש בחג השבועות,  והוא

מתיר את אכילת קורבן החג
מאפשר את העליה לרגל בשבועות
מתיר את החדש במקדש
מאפשר את קציר השעורים

 

 

​​

קישורים להעשרה:
אתר חגים
אתר אורט
אתר משה"ח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT