שבועות- דף ראשי

 

 עורך תוכן

 
​​​

חג השבועות - על שום מה?
לחג השבועות לא צוין במקרא תאריך של חודש ויום. 
קביעת יום החג קשור לפסח וספירת ימי העומר.
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה" (ויקרא כג)

שמות החג
חג השבועות מכונה בספרותנו העתיקה בשמות הבאים:

​חג השבועות
חג הביכורים
חג הקציר
חג מתן תורה
עצרת​

כל אחד מהשמות מציין משהו מיוחד בחג השבועות ​.

איזה מבין השמות הבאים אינו שמו של חג השבועות?

עצרת
חג מתן תורה
חג הקציר
חג האסיף

 

​​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT