עצרת
עצרת הוא שם נוסף לחג השבועות, והוא שגור במקורות התלמודיים.
שם זה בא להמחיש את הרעיון, שכשם ש"שמיני עצרת" הוא היום השמיני הנועל את חג הסוכות - כך חג השבועות הוא היום השמיני, הקשור ונלווה לשבעת ימי חג הפסח: ואכן, חיבורו אליהם הוא באמצעות שישה שבועות של ספירת העומר.

חג שבועות הוא העצרת הנלווית ל

חג הפסח
חג הסוכות
ל"ג בעומר
שמחת תורה

להעשרה:

שבועות בהלכה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT