חודש אדר ופורים
.החודש כולו עומד בסימן הנס הגדול שנעשה ליהודים בימי מרדכי ואסתר
.באותו דור היה נתון כל עם ישראל בסכנת חרב, הרג ואבדן בגלל גזרת המן
.ה' הצילם מיד צר והפך את יגונם לששון ושמחה
​​​​​​​​​​​​​
י"ג אדר ב' תשע"ו  ​י"ד אדר ב' ט"ו אדר ​ב'
תענית אסתר​
צום תענית אסתר חל  השנה ב-יג' באדר יום יום רביעי.
תחילת הצום- עלות השחר
סיום הצום- צאת הכוכבים
(ניתן לאכול עד זמן תחילת הצום -עמוד השחר, אם התנה מראש שיקום מוקדם לאכול)
הסיבה לתענית:
ביום זה בימי מרדכי ואסתר,
נקהלו היהודים כדי להלחם באויביהם.
 באותו יום הם צמו והתפללו לה' שיושיעם מצרתם.

פורים
יחול השנה ביום חמישי.
קריאת המגילה תהיה, אי"ה ביום רביעי בערב וביום חמישי בבוקר.
סעודת פורים ביום חמישי.
כמובן שאין לשכוח את שאר המצוות
- משלוח מנות ומתנות ​לאביונים.שושן פורים
יחול השנה ביום ששי במקומות המוקפים חומה .
מימות יהושע בן נון
 
כמו ירושלים ויריחו 
חוגגים את פורים בט"ו אדר .

הקשר בין שושן פורים לערים מוקפות חומה
מימות יהושע בן נון דווקא, בא לבטא את הזיקה לארץ ישראל ולכיבושה בידי יהושע שחילק את נחלאות השבטים.

 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT