ספירת העומר
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות, תמימות תהיינה עד ממוחרת השבת השביעית,תספרו חמישים יום;והקרבתם מנחה חדשה,לה' "                                                                        ויקרא כ"ג. ​​​​​​

בחן את עצמך:
 
ספירת  העומר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT