ההכנות לחג הפסח
מכירת חמץ
אסור להשאיר חמץ ברשותו החל מערב פסח לפני הצהרים ועד לאחר הפסח.
חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה (מכירה, מתנה, מאכל לבהמה, חיה ועוף).
אם מכרו לגוי, מותר להשאירו בתנאי שיסגור אותו במקום מיוחד ואפשר להנות ממנו אחרי הפסח.
הקונה חמץ אחרי הפסח צריך לברר תחילה אם יש בידי המוכר אישור מכירת חמץ בחותמת הרבנות הראשית.
למכירת חמץ באתר כיפה

האם מותר להשתמש ב "חמץ שעבר עליו הפסח " ?

לא נכון נכון

 
הכשרת כלים
כלי שהשתמשו בו בחמץ וברצונו להשתמש בו בפסח, צריך להכשירו בהתאם לסוג הכלי ואופן שימושו על פי הכלל "כבולעו כן פולטו".
"כבולעו כך פולטו" הכוונה ל:

הכלי פולט את המים ששפכו לתוכו
מוכרחים להשתמש בכלי אחרי שמרתיחים בו מים
לפי אופן השימו​ש בכלי כך ת​היה הכשרתו
לפי סוג הכלי יודעים מה החשיבות של ההגעלה

 

סוגי הכשרת כלים
הגעלה- כלי שבישל בו חמץ חייב בהגעלה, דהיינו טבילה במים רותחים אשר לא פסקה רתיחתם בשעת ההטבלה. אחרי הטבילה יש לשטוף את הכלי במים צוננים.
ליבון -
אם הכלי בלע את החמץ על ידי חום של אש ללא נוזלים(לדוגמא:מנגל) הכשרתו בליבון חמור. כלומר על ידי העברתו באש עד אשר יצאו מממנו ניצוצות או שיתלהטו ויאדימו.
השרייה - כלי  זכוכית רגילה:
מנהג הספרדים - די בשטיפה והדחה.
מנהג אשכנזים - אם שמושם בצונן, יש להשרות 3 ימים ולהקפיד להחליף מים כל 24 שעות. אם שמושם בחמץ חם,  נהגו שלא להכשיר .
הדחה - שטיפת הכלי במים קרים עם סבון .
לא ניתן להכשרה
כלי חרס, חרסינה, פורצלן, עץ, כלי אשר פיו צר, נפות, כלי לישה, מחבת טפלון.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT