איסור חמץ וביעורו
מהו חמץ: חמץ הוא כל דבר העשוי מחמשת מיני הדגן: חיטה שעורה כוסמת שיבולת שועל ושיפון, שבאו במגע עם מים. (לחם , פיתה, עוגות , עוגיות, וופלים, פסטות, חטיפים שמכילים קמח, בירה וכל המוצרים שיש בהם מרכיבי חמץ.
היכן אסור להחזיק: בכל השטחים שבעל הבית שלהם יהודי- בית, מחסן, חנות, משרד, מכונית, דירה שכורה, וכו' .

בדיקת חמץ
לאחר שניקינו היטב את הבית מהחמץ, בלילה שלפני חג הפסח עורכים בדיקת חמץ- מחפשים פירורי חמץ שלא נמצאו בזמן ניקיון הבית לאור נר.
הבדיקה נעשית באמצעות נר, נוצה, כף , ושקית שלתוכה נכניס את פתיתי החמץ.
נוהגים להכין 10 פתיתי חמץ עטופים ומחביאים ברחבי הבית, ומתחילים
בבדיקת החמץ.

​​

עיינו במקור הבא וענו על השאלות הנלוות:
מקור א
קיצור שולחן ערוך, סימן קי"א

מתי עורכים "בדיקת חמץ"?

עד שעה שישית בערב פסח
בלילה שלפני ערב פסח
מחצות היום של ערב פסח
שלושים יום קודם החג


באיזה סוג של נר משתמשים בזמן בדיקת חמץ?

רק בנר שעווה יחיד
רק בנר שעווה קלוע
בנר שעווה יחיד ובשעת הדחק בנר של חלב
בנר שעווה קלוע ובשעת הדחק בנר שעווה יחידקראו את המשפטים הבאים וסמנו נכון/ לא נכון:

1. צריך לנקות את החדרים לפני שבודקים אותם

לא נכון נכון

2. לא צריך לבדוק חמץ בכיסי בגדי הילדים

לא נכון נכון

3. צריך לעשות בדיקת חמץ בחדר שימכר בפסח לגוי

לא נכון נכון

4. בודקים בכל החדרים שיש חשש שהוכנס לשם חמץ אך מרתפים,עליות גג וחניות לא צריך לבדוק כלל

לא נכון נכון

5. צריך לאסוף את 10 הפתיתים שהוכנו מראש ואין צורך לבדוק יותר מכך

לא נכון נכון

6. אדם שבודק כמה בתים יכול לברך רק פעם אחת ולא צריך לברך שוב בכל בית

לא נכון נכון


מהי הברכה שמברכים לפני בדיקת חמץ?

על בדיקת חמץ
על ביעור חמץ
על שריפת חמץ
על ביטול חמץ

מדוע מברכים לפני הבדיקה "על ביעור חמץ", הרי את החמץ שורפים רק למחרת בבוקר?

כי שורף כמות קטנה כבר בערב
כי מבטלים את החמץ בסוף בדיקת חמץ וזה גם סוג של ביעור
כדי שלמחרת לא יצטרך לברך שוב

מדוע מניחים 10 פתיתים של חמץ לפני הבדיקה?

כנגד 10 המכות
כנגד 10 הדיברות
כדי שהילדים יהנו מחווית בדיקת חמץ מעניינת
כדי שלא יברך ברכה לבטלה

 

מה עושים עם החמץ שנמצא בבדיקה?

 

מניחים במקום בולט ושורפים למחרת
מניחים במקום נסתר ושורפים למחרת
מבטלים בלב
משליכים לפח


ביטול החמץ
בסוף בדיקת חמץ אומרים: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דחזיתיה ודלא חזיתיה, דחמיתיה ודלא חמיתיה, דבערתיה ודלא בערתיה, לבטל ולהוי הפקר כארעא דארעא" ומי שלא מבין ארמית יאמר בשפתו.
בעברית : "כל חמץ ושאור המצוי ברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו, שהבחנתי בו ושלא הבחנתי בו, שבערתיו ושלא בערתיו, יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".

המשיכו לענות על השאלות לפי מקור א:

כיצד עושים ביטול חמץ בסוף הבדיקה?

בשריפת החמץ
באמירת "כל חמירא" בפיו
בלב
תשובות 2 ו 3 נכונות


מתי מבטלים את החמץ?

רק בערב לאחר הבדיקה
רק בבוקר לאחר שריפת חמץ
שתי התשובות הקודמות נכונות
בבוקר לפני שריפת החמץ


 

כיצד נוהג מי שיהיה רחוק מביתו בזמן בדיקת חמץ ובערב פסח?

 

ממנה שליח שיבדוק את החמץ ומבטל בעצמו את החמץ
ממנה שליח והשליח בודק ומבטל
השליח בודק ומבטל וגם הוא צריך לבטל בנוסף


 

מה עושה מי שמצא חמץ בביתו בחול המועד פסח?

שורף ללא ברכה
אם החמץ גדול מכזית מברך על ביעור חמץ ושורפו, ואם קטן
     מכזית שורף ללא ברכה

מברך על ביעור חמץ ושורפו
משאיר אותו במקומו כי ממילא ביטל אותו לפני החג

בדיקת חמץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT