ליל הסדר
​​​​

המאורע המרכזי של חג הפסח הוא "ליל הסדר" והטעם שנקרא ליל הסדר,שבא לרמוז על הניסים והנפלאות שעשה הקב"ה עמנו במצרים ושעתיד לעשות, שהם נעשים בסדר ובמשטר והכל עלה במחשבה תחילה ואין נס שנעשה חוץ מן הסדר.

ההכנות לליל הסדר
בערב החג עורכים את שולחן הסדר ואת הקערה המונחת לפני עורך הסדר ומכינים את הכסאות שעליהם יסבו משתתפי הסדר. על השולחן שמים כלים נאים, ובכך אנו נוהגים בדרך חרות זכר ליציאת מצרים.
מהלך ליל הסדר מובא  בהגדה של פסח.

   
ליל הסדר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT