1. מתי מתחילים לספור את ספירת העומר?
 
י"ד בניסן
ט"ו בניסן
ט"ז בניסן
 
  2. מי ששכח לספור ספירת העומר בערב, ונזכר בבוקר
 
יברך ביום בלי ברכה וימשיך בימים הבאים עם ברכה:
יברך ביום בלי ברכה וימשיך בערבים הבאים בלי ברכה
יברך ביום עם ברכה וימשיך בימים הבאים עם ברכה
 
  3. מי ששואלים אותו כמה סופרים היום לעומר, צריך לענות:
 
את היום המדוייק שלא לבלבל את השואל
את מספר הימים שספרו אתמול
עדיף לא לענות כדי לא להתבלבל בספירה
 
  4. אם ספר שישה ימים ביום שצריך לספור בו חמישה ונזכר אחר זמן מה:
מברך שנית, וסופר את היום הנכון
איננו מברך שנית, וסופר את היום הנכון
סופר ללא ברכה מהיום ואילך

 

  5. מנהגי האבלות בספירת העומר אינם כוללים:
לעשות שידוכין
להסתפר בערב שבת
לצאת בריקוד ומחול
 
  6. הסיבה למנהגי האבלות החלים בספירת העומר היא שאנו מצטערים על:
כך שאנחנו לא צדיקים כמו תלמידי רבי עקיבא
מותם של אלפים מתלמידי רבי עקיבא
כשלון המרד שהנהיג רבי שמעון בר יוחאי