מנהגי לג בעומר
הדלקת מדורות-
נוהגים  להדליק מדורות אש ולרקוד מסביבן כל הלילה .

תספורות  ילדים-
מביאים את הילדים אשר מלאו להם 3 שנים
לקבר ר' שמעון בר יוחאי אשר במירון
ושם מספרים אותם בפעם הראשונה.

חץ וקשת-
ילדי ישראל נהגו לשחק בל"ג בעומר בחץ וקשת
בגלל הקשר למרד בר-כוכבא.

הילולה דרבי שמעון בר יוחאי-
ל"ג בעומר הוא יום פטירתו של ר' שמעון בר יוחאי
והוא נחוג בהילולא גדולה על יד קברו שנמצא במירון ליד צפת.

​​
רשמו 5 ממנהגי ל"ג בעומר
1.
2.
3.
4.
5.
​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT