בירתה החוקית של מדינת ישראל
לאחר ניצחון צה"ל במלחמת ששת הימים, קיבלה הכנסת ביום ה-27 ביוני 1967 שלוש הצעות חוק שהוגשו על-ידי הממשלה.

כך נקבע באופן חוקי אחוד ירושלים.

ב-1980 נחקק חוק יסוד ירושלים כי היא בירת מדינת ישראל ומקום מושבן של רשויות המדינה.

ב-כ"ה באדר התשנ"ח (23 במרץ 1998) התקבל בכנסת "חוק יום ירושלים", הקובע את יום כ"ח באייר, המועד בו שוחררה ירושלים במלחמת ששת הימים, כחג לאומי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT