ירושלים של ימינו
לאחר מלחמת ששת הימים, התחיל בעיר ובסביבותיה תהליך מהיר של בניה. 
נבנו מוסדות, הוקמו שכונות שלמות ונסללו כבישים חדשים.
בעיר הוקמו כעשר שכונות חדשות על שטח של 21,000 דונם. בניה זו אפשרה להגדיל את האוכלוסייה ואת קליטתם של עשרות אלפי עולים חדשים. כיום מונה העיר בערך 681 אלף נפש.
ירושלים, בירת ישראל, היא היום עיר גדולה מאד.
היא יקרה לא רק לתושבי מדינת ישראל ולעם היהודי בתפוצות אלא לעולם כולו. ירושלים מושכת תיירים מכל העולם הבאים לראות את יופיה ולעלות לאתריה הקדושים.​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT