בסיום קריאת המידע סמנו את התשובות הנכונות!

באיזו שנה שוחררה ירושלים?
ט"ז בכסלו, תש"ח 29.11.1947
ה' באייר תש"ח  14.5.1948
י"ז בחשוון, תרע"ח  2.11.1917
בכ"ח באייר תשכ"ז 6.6.1967

מי פיקד על שחרור ארמון הנציב בירושלים ביום הראשון למלחמה?
אריק שרון
משה דיין
עוזי נרקיס
יצחק רבין

 איזו חטיבה שיחררה את הכותל המערבי?
הצנחנים
המודיעין
השריונאים
גולני

דרך איזה שער נפרצה הדרך לכותל?
שער הפרחים
שער הרחמים
שער האריות
השער הסגור