1. השמות הנוספים למלחמת השחרור הם:

2. הגורמים למלחמת השחרור היו:

3. באב אל ואד הוא:

4. מרבית האוכלוסייה היהודית בעיר גרה ב:

5. העיר ירושלים הושמה במצור, מה גרם למצור?

6. לשם מה תוכננו ה
מבצעים הצבאיים?

7. מהי דרך בורמה?

8. מה היה מעבר מנדלבאום?