1. מה היתה החולשה?

  מצאו את התשובה בדף הזה
המשיכו לקרוא והשלימו.

  
2. המקום הקדוש ביותר בירושלים (ובעולם בכלל) הוא:


3. מה התרחש במקום הזה?


4. מה נמצא בו היום?